Wat is er mogelijk

Dagopvang Maria biedt op een laagdrempelige manier dagbesteding aan voor oudere mensen die wat ondersteuning kunnen gebruiken bij het zelfstandig blijven wonen. Waar de thuiszorg de medische en verpleegkundige hulp op dit vlak biedt, kan Dagopvang Maria steun bieden bij de sociale behoeften.

De begeleiding bij Dagopvang Maria heeft reeds jarenlange ervaring (zowel als uitvoerende en als leidinggevende) met het begeleiden van deelnemers in verpleegtehuizen en bij de thuiszorg, en is derhalve getraind in het geven van de juiste mate en vorm van aandacht.

Binnen ‘Dagopvang Maria’ zijn diverse vormen van opvang en/of begeleiding mogelijk. Samen met de deelnemer en diens familie bespreken we wat de wensen zijn en welke mogelijkheden daar het beste op aansluiten.

Gewijzigde voorwaarden per april 2014

Iedereen die graag gebruik hiervan wil maken en aan de voorwaarden voldoet voor deelname komt in aanmerking voor deelname. Deelname is per 28-04-2014 mogelijk met en zonder een CIZ-indicatie.

Met een indicatie wordt uw deelname vergoed door het Zorgkantoor. Met deze indicatie kunt u een Persoonsgebonden Budget aanvragen. De tarieven voor 2014 zijn via een Persoonsgebonden Budget € 44,30 per dagdeel zonder vervoer en € 49,63 per dagdeel met vervoer.

Zonder indicatie gelden de volgende tarieven. De kosten bedragen dan € 27,50 voor 1 gehele dag, met inbegrip van de warme maaltijd en overige consumpties. Dit betekent dat u per dagdeel zonder een warme maaltijd € 10,00 betaalt. Voor de warme maaltijd betaalt u € 7,50. Deelname aan de warme maaltijd kan ook incidenteel.

Behalve de bovengenoemde algemene mogelijkheden, zijn daarnaast ook de volgende mogelijkheden op maat mogelijk. Voor de zorg die het beste aansluit op uw individuele behoeften, kunt u contact opnemen met Dagopvang Maria zodat een en ander in onderling overleg afgestemd en vastgelegd kan worden.

Hieronder ziet u enkele van deze mogelijkheden. Voor meer informatie hierover kunt u uiteraard altijd ook vrijblijvend contact opnemen.

 • Structurele opvang voor een vaste dag/dagen in de week
  De deelnemer mag gedurende de gehele dag gebruik maken van de dagopvang. De dag begint om 9.30u met een kopje koffie en de warme maaltijd tussen de middag is inbegrepen. Deze wordt ter plekke bereid, waardoor steeds een gevarieerde maaltijd kan worden aangeboden. Dagopvang Maria maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van biologisch en lokaal geproduceerd voedsel.
 • Structurele opvang voor een of meerdere dagdelen per week (zgn. halve dagopvang)
  Een dagdeel beslaat 3 uur, dat wil zeggen van 9.30u – 12.30u of van 13.30u – 16.30u.
 • Incidentele opvang
  In overleg met de dagopvang kan hiervoor een dag(deel) worden gekozen.
 • Maaltijdservice
  U kunt ook, zonder inschrijving, gebruikmaken van onze maaltijdservice. Hierbij kan men, incidenteel of structureel, voor €7,50 van 12.30u – 13.30u aansluiten bij de warme maaltijd in Dagopvang Maria. Indien u hieraan wilt deelnemen, kunt u het beste voor 10.00u ’s ochtends van dezelfde dag contact opnemen, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij de bereiding van de maaltijd en het aantal personen.
 • Indien u liever begeleiding aan huis heeft, kan Dagopvang Maria u helpen om hier een oplossing voor te verzorgen. Neem contact op voor meer informatie.

In overleg kan ook een combinatie van bovenstaande vormen worden gekozen. Gratis koffie en thee bij verblijf gedurende een dag(deel) horen bij onze service.

Poster Maaltijdservice Dagopvang Maria