Inschrijven

Deelname aan Dagopvang Maria

Dagopvang Maria kent een kleinschalige opzet voor vier tot zes ouderen:

  • die het moeilijk vinden alleen te zijn en graag hun dag doorbrengen in het gezelschap van leeftijdsgenoten
  • waarvoor het in toenemende mate een probleem wordt structuur in hun dag aan te brengen en behoefte aan hulp hebben
  • die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht en begeleiding

Inschrijven

Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een intakegesprek plaats om de toekomstige deelnemer beter te leren kennen. Voor dit gesprek wordt ruim de tijd genomen. Het benodigde intakeformulier kunt u hier bekijken. Voor de inschrijving is een CIZ-indicatie niet noodzakelijk.
Pas na het tekenen van een contract is de inschrijving voltooid en kan er deelgenomen worden aan Dagopvang Maria.

Nieuw: Indien u nog geen gebruik wilt maken van de Dagopvang, kunt u wel zonder inschrijving aanschuiven bij de warme maaltijd.                                                                                  Indien u liever begeleiding aan huis heeft, kan Dagopvang Maria u helpen om hier een oplossing voor te verzorgen. Zie hiervoor onder het kopje ‘Mogelijkheden’ voor een toelichting. Neem contact op voor meer informatie.

Financiering

Toekomstige deelnemers kunnen een beroep doen op het persoonsgebonden budget (PGB) van waaruit betaald kan worden. Iedereen die een indicatie van het CIZ heeft, kan van de PGB regeling gebruik maken. Het kost u zelf dus niets.